Blower Door Equipment - Systemy badania szczelności powietrznej

Retrotec (USA) jest producentem szerokiej gamy urządzeń, tzw Blower Door Test, służących do badania szczelności powietrznej mieszkań, budynków, obiektów budowlanych, kanałów wentylacyjnych oraz pomieszczeń bronionych stałymi instalacjami gaśniczymi.

Firma założona została w roku 1980 w Kanadzie, urządzenia produkowane są w USA. Retrotec jest światowym liderem w dziedzinie budowy wyposażenia do badania szczelności powietrznej. Oferowane są urządzenia o różnej wydajności i różnych parametrach technicznych, dopasowane do wymogów klientów. Można nimi testować zarówno małe kanały wentylacyjne, budynki mieszkalne, jak i wielkie obiekty przemysłowe, hale produkcyjne, magazynowe, o nie ograniczonej w praktyce kubaturze. Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest możliwość łączenia do jednego badania aż do 24 wentylatorów, sterowanych z pomocą jednego komputera. Umożliwia to użytkownikom systemów Retrotec’a łatwe rozbudowywanie własnego potencjału, lub też łączenia sił przez różne firmy w celu wspólnego wykonania testów wielkich obiektów.

Gamma-Tech jest oficjalnym dystrybutorem systemów badania szczelności powietrznej firmy Retrotec (USA) w Polsce.

Oferowane systemy zawierają kompletne oprogramowanie FanTestic LITE lub FanTestic PRO w języku polskim. Umożliwia ono w pełni automatyczne wykonywanie badań, zgodnych m.in. z polską normą PN-EN-ISO9972_2015 lub normami amerykańskimi ASTM i ATTMA.

Przetłumaczone na język polski oprogramowanie FanTestic Pro po wykonanym teście szczelności automatycznie generuje raport (po polsku, zgodny z PN-EN-ISO 9972_2015, lub innymi dostępnymi standardami) w formacie MS Word, z wyliczeniami krotności wymian powietrza n50, wielkością przepływu, powierzchnią przecieku, wykresami oraz innymi wielkościami. Uzyskane wyniki badań można także eksportować do MS Excel w celu dalszego przetwarzania.